Slagen

Hieronder staan verschillende slagen uitgelegd (de aanwijzingen zijn gegeven voor rechtshandigen. Als je linkshandig bent, is het dus precies andersom).

Hoge service

Uitgangshouding:
Als je rechts bent, sta je met je linkervoet voor. Je racket houd je achter je lichaam gestrekt naar achteren klaar. De shuttle houd je voor je lichaam vast met het dopje omlaag.
Op de eerste tel: zwaai je racket langs je benen naar voren.
Op de tweede tel: laat de shuttle los, dus niet omhoog gooien!
Op de derde tel: raak de shuttle op kniehoogte met je racket.
Oefen de service veel. Na een tijdje kan je gaan proberen of je de shuttle precies op een bepaald punt in het veld van de tegenstander kan mikken.

http://www.bobad.be/spelmomenten_files/service.png


Clear

Een clear is een hoge slag vanaf de achterlijn naar de achterlijn van de tegenstander. Het doel is de shuttle hoog en diep in het achterveld slaan.
Aanwijzingen:
Zet je linkervoet voor.
Zwaai je slagarm van gebogen achter je rug tot gestrekt boven je rechterschouder. Daarna zwaait je arm naar links beneden door.
Raak de shuttle boven je rechterschouder.

http://www.bobad.be/spelmomenten_files/clear.png

Dropshot


Een dropshot is een klein, zacht balletje net over het net. Het doel is dat de shuttle zacht en zo kort mogelijk over het net komt.Forehand Dropshot


Aanwijzingen:
De dropshot heeft eigenlijk dezelfde techniek als de clear (zie hierboven).
Echter bij een dropshot, raak je de shuttle rustig (je remt je racket even af).

http://www.bobad.be/spelmomenten_files/fordrop.png

Backhand Dropshot

Aanwijzingen:
Zet je rechtervoet voor.
Je rug is naar het net gedraaid.
Zwaai je racket van gebogen vóór je lichaam met je elleboog omhoog tot boven je rechterschouder.
Raak de shuttle boven je rechterschouder.