Speelvormen

Speelvormen

Het badmintonspel kan op verschillende manieren gespeeld worden.
1) mannenenkel spel.(ME)
2) vrouwenenkel spel.(VE)
3) mannendubbel spel.(MD)
4) vrouwendubbel spel.(VD)
5) gemengd dubbel.(GD) (bestaande uit een dame en een heer)

 

Service

Een service wordt goed gekeurd wanneer:

 • De service onderhands wordt opgeslagen;
 • De service diagonaal in het juiste speelveld geserveerd wordt;
 • U in het goede speelveld staat. Dat houdt in: als u op de goede helft van uw speelkant staat en niet op en/of tegen de lijn aan;
 • U met beide voeten de vloer aanraakt.

http://www.bobad.be/speelvormen_files/veld.jpghttp://www.bobad.be/speelvormen_files/legenda.jpg

Wanneer de wedstrijd begint (stand 0-0), wordt er altijd geserveerd vanaf de rechter speelkant. Dit is het blauwe vlak in de tekening. Wanneer u dan een punt scoort, mag u serveren vanaf de linker speelkant. Dit is het groene vlak in de tekening. Wanneer een team een even aantal punten heeft, zal er vanaf het rechter vlak geserveerd worden. Bij een oneven score wordt er vanaf de linkerzijde geserveerd.

 

 

Puntentelling

Zoals bij de meeste spelen, wint de speler die als eerst de benodigde aantal punten haalt. 
De score gaat volgens de zogenaamde rallypoint systeem. Dit houdt in dat zoveel de serverende partij als de ontvangende party punten kan scoren. In het verleden was het zo dat slechts alleen de serverende party een punt kon scoren. Deze regel is sinds februari 2006 veranderd. 
Wanneer een serverende partij de shuttle als het ware verliest, betekend dat een punt voor de ontvangende partij. Deze partij krijgt dan ook de service. Dit geldt voor zowel een dubbel als een enkel partij. 

Alle wedstrijden (mannenenkel, vrouwenenkel, mannendubbel, vrouwendubbel en de gemengd dubbel) worden tot en met de 21 punten gespeeld. Hierbij moet een verschil van twee punten zijn. Wanneer de stand dus 20-20 is, wordt er door gespeeld tot dat een van beide teams een verschil van 2 punten heeft weten te behalen. (bijv. 22-20). Het kan voorkomen dat de stand 29-29 wordt. In dit geval zal het 30ste punt de beslissende zijn. Het team dat dus de laatste rally weet te behalen, is de winnaar van de gespeelde game. Een team kan tijdens een rally dus nooit meer dan 30 punten behalen. 

Wanneer een partij het aantal benodigde punten heeft behaald, heeft deze partij de eerste game gewonnen. Hierna wordt er een tweede game gespeeld. De partijen wisselen dan van speelhelft. De partij die de eerste game heeft gewonnen mag in de tweede game beginnen met het nemen van de eerste service. 
Aan het eind van de tweede game zijn er twee mogelijkheden:

 • De partij die de eerste game won, heeft de tweede ook gewonnen en is dus de winnaar van de wedstrijd;
 • De partij die de eerste game verloor, heeft de tweede game gewonnen en de stand is dus 1-1 in games.

Er moet dus een derde game gespeeld worden. De winnaar van deze derde game is tevens de winnaar van de wedstrijd. (Best of three). Aan het begin van de derde game wordt er eveneens gewisseld van speelveld. Wanneer een van beide teams 11 punten heeft behaald (in de derde game) wordt er opnieuw gewisseld van speelveld.

Fouten

Tijdens een wedstrijd kunnen er heel wat fouten gemaakt worden. Hieronder staan er enkele op een rij. 
Er is een fout wanneer:

 • De shuttle het speelveld uit wordt geslagen; (we zeggen dan: de shuttle is uit)
 • De shuttle in het net geslagen wordt of er onder door; 
~ De shuttle tegen het plafond gespeeld wordt;
 • De shuttle wordt twee maal wordt geraakt in één slag; (we zeggen dan: dubbel)
 • Een deel van de shuttle zich boven de middel van de serveerder/serveerster bevindt;
 • De de serveerder niet met beide voeten in zijn/haar serveervak staat;
 • Het blad van je racket niet duidelijk onder de hand van de serveerder/serveerster is;
 • Een speler de shuttle raakt met zijn/haar lichaam;
 • Een speler het net aanraakt (met het lichaam en/of het racket);
 • Een speler zijn tegenstander probeert te misleiden en/of te hinderen;

 

Let

Wanneer er onduidelijkheid is in het spel als gevolg van iets dat van te voren niet te overzien was, is het mogelijk om een let te houden. Bijvoorbeeld wanneer er een shuttle van de wedstrijd die op de baan naast die van u plaats vindt, bij u in het speelveld beland. Een let houd in dat de partij die het laatst geserveerd heeft, deze service opnieuw neemt.

 

Net

Het speelveld van de twee partijen wordt gesplitst door een badmintonnet. Dit net hangt op een hoogte van 1 meter 55. Het net wordt ondersteund door palen. Op elke zijlijn staat een paal. Het net hangt hier dan iets hoger. Het net heeft een gaasstructuur. Dit houdt in dat er kleine gaten in zitten. De shuttle kan niet door de gaten waardoor het dus nauwkeuriger is om te zien of dat de shuttle over het net is geslagen of er onderdoor. De shuttle kan dus niet door het net geslagen worden. De neus van de shuttle is wel groot genoeg om door het net te gaan. Hierdoor blijft soms de shuttle in het net hangen. Over het algemeen komt dit niet vaak voor. Wanneer dit gebeurd maken we geen gebruik van een let. Dat betekent dus dat er niet op nieuw geserveerd wordt maar dat de partij die de shuttle in het net sloeg een fout heeft gemaakt. De service gaat dan dus over naar de volgende speler. Tenzij de tegenpartij serveerde. Deze partij heeft dan dus een punt gescoord.

Speelveld

Het veld kunnen we onderscheiden in een enkel veld en in een dubbel veld.
http://www.bobad.be/speelvormen_files/veld3.jpghttp://www.bobad.be/speelvormen_files/legenda2+3.jpg

Het groen gekleurde deel is een dubbel veld. Het blauwe deel is het enkel veld. Deze afmetingen gelden pas na een service. Tijdens de service is het veld van een dubbelspel iets anders ingedeeld. De achterste vakken tellen dan niet mee. Wanneer de service daar dan dus terecht komt, is het een fout. Bij het enkelspel en het dubbelspel mag er tijdens een service ook niet voor de vakken geserveerd worden. Wanneer dit wel gebeurt is dat ook een fout. Zie onderstaande tekening voor de juiste serveervakken. Groen is dat van een dubbelspel en blauw van een enkelspel.

http://www.bobad.be/speelvormen_files/veld2.jpghttp://www.bobad.be/speelvormen_files/legenda2+3.jpg
Een badmintonveld 13,40 meter lang en 6,10 meter breed

Voordat u aan een wedstrijd begint is het verstandig om een warming-up te houden. Daarna kunt u inspelen met uw tegenpartij. Zodra beide partijen aangeven klaar te zijn voor de wedstrijd, vind er een toss plaats. Dit houdt in dat de teller (scheidsrechter) de shuttle van het net laat vallen. De shuttle wijst dan met de neus naar een partij. Deze partij mag dan de volgende keuze maken:

 • Beginnen met het nemen van de eerste service. De eerste service van het spel zal dan door uw partij genomen worden.
 • Veldkant kiezen. U beslist dan aan welke kant van het veld u wilt beginnen met spelen.

Wanneer u uw keuze heeft gemaakt mag de tegenpartij de overgebleven keuze nemen. Als u er dus voor kiest om te beginnen mag de tegenpartij de veldkant kiezen. Wanneer u het veld kiest mag de tegenpartij beginnen met het nemen van de eerste service. Hierna kan het spel dus echt beginnen.